Do pobrania Samorząd Województwa Warmińsko-MazurskiegoGaleria Stary Ratusz„Przygoda z grafiką warsztatową” prace studentów z Instytutu Sztuk Pięknych UWM wykonane pod kierunkiem dr hab. Mai Baranowskiej


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy arkusze do wpisania danych statystycznych z działalności bibliotek publicznych w 2016 r. Dane i informacje, o które prosimy, niezbędne są do sporządzenia sprawozdań, zestawień statystycznych i analiz dla potrzeb samorządu województwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz WBP w Olsztynie.

Prosimy pobrać i zapisać na swoim komputerze 4 pliki: Analiza 2016, Potrzeby szkoleniowe, Biblioteka 2016, Filia 2016.

Zapisane pliki prosimy wypełnić:
plik Analiza 2016 – jeden – uwzględniając w nim dane dla wszystkich bibliotek i filii całej jednostki,
plik Potrzeby szkoleniowe– jeden – uwzględniając w nim dane dla wszystkich bibliotek i filii całej jednostki,
plik Biblioteka 2016– dla biblioteki (uwaga część danych dotyczy całej jednostki),
plik Filia 2016 – osobno dla każdej filii.

Wypełnione pliki prosimy przesłać elektronicznie jako załączniki do e-maila do WBP w Olsztynie na adres wspolpraca@wbp.olsztyn.pl do dnia 13.01.2017 r. (analizę dodatkowo także pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn, z dopiskiem ANALIZA 2016).

Przypominamy, że osoba wypełniająca formularze bierze na siebie ostateczną odpowiedzialność za poprawność danych.

W prawidłowo wypełnionych formularzach nie powinny pojawiać się żadne komunikaty sugerujące błąd.

W przypadku kłopotów technicznych związanych z otwarciem, zapisem plików i użytkowanym oprogramowaniem prosimy o kontakt z Sekcją Komputerowego Wspomagania Procesów Bibliotecznych: 89 524 90 43

W przypadku pytań dotyczących zakresu wprowadzanych danych – z Działem Analiz i Współpracy z Regionem mailowo wspolpraca@wbp.olsztyn.pl, lub telefonicznie 89 524 90 38 – Joanna Burska, Joanna Cieślińska, 89 524 90 41 Olga Lipnicka, Joanna Kaska.


w imieniu zespołu Działu Analiz i Współpracy z Regionem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
Adrianna Walendziak
Kierownik Działu AWR


Wojewódzka Biblioteka Publiczna, biuro: 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Edukacji i Inicjatyw KulturalnychCentrum Polsko-FrancuskieCentrum Spotkań EuropejskichFilharmoniaMuzeum Bitwy pod GrunwaldemMuzeum KopernikaMuzeum Kultury LudowejMuzeum Warmii i MazurTeatr JaraczaTeatr SewrukaTVP Olsztyn
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2017 r.