Do pobrania Samorząd Województwa Warmińsko-MazurskiegoGaleria Stary Ratusz„Przygoda z grafiką warsztatową” prace studentów z Instytutu Sztuk Pięknych UWM wykonane pod kierunkiem dr hab. Mai Baranowskiej

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że uruchamiamy proces zbierania danych statystycznych za rok 2016. Badanie przeprowadzane jest online po zalogowaniu się na stronę www.afb.sbp.pl (UWAGA! Zaleca się pracę w przeglądarce Mozilla Firefox). Osoby odpowiedzialne za badanie w poszczególnych placówkach logują się do systemu i przechodzą do wypełniania formularza za 2016 r. Prosimy o wypełnienie formularzy do 15 lutego 2017 r.

UWAGA! Formularze rejestracyjne bibliotek zachowują ważność, o ile dane biblioteki nie uległy istotnym zmianom (np. zmiana dyrektora, włączenie biblioteki w struktury innej instytucji kultury lub zmiana nazwy). W przypadku zmian w w/w zakresie niezbędna jest aktualizacja danych i ponowne wydrukowanie i przesłanie formularza rejestracyjnego do WBP w Olsztynie.

Pod linkiem: INSTRUKCJA znajduje się dokument, który ułatwi Państwu poruszanie się w aplikacji.

Pod linkiem: WZÓR FORMULARZA znajduje się dodatkowy dokument opisujący zbierane dane ze wskazaniem definicji i porównaniem z badaniem K-03. Proszę o bardzo szczegółowe zapoznanie się z definicjami – nie wszystkie dane są tak oczywiste jakby wskazywała na to sama nazwa danej.

W sprawie AFBP w regionie warmińsko-mazurskim osobą do kontaktu jest wojewódzki administrator merytoryczny: Joanna Kaska, Dział Analiz i Współpracy z Regionem, e-mail: wspolpraca@wbp.olsztyn.pl lub telefonicznie: 089 524 90 38.

z poważaniem
Andrzej Marcinkiewicz
Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w OlsztynieWojewódzka Biblioteka Publiczna, biuro: 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Edukacji i Inicjatyw KulturalnychCentrum Polsko-FrancuskieCentrum Spotkań EuropejskichFilharmoniaMuzeum Bitwy pod GrunwaldemMuzeum KopernikaMuzeum Kultury LudowejMuzeum Warmii i MazurTeatr JaraczaTeatr SewrukaTVP Olsztyn
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2017 r.