Do pobrania Samorząd Województwa Warmińsko-MazurskiegoGaleria Stary RatuszWojciech Stan – „Polskie benedyktynki mniszki”

Poznaj lepiej nasz region:

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że uruchamiamy proces zbierania danych statystycznych za rok 2016. Badanie przeprowadzane jest online po zalogowaniu się na stronę www.afb.sbp.pl (UWAGA! Zaleca się pracę w przeglądarce Mozilla Firefox). Osoby odpowiedzialne za badanie w poszczególnych placówkach logują się do systemu i przechodzą do wypełniania formularza za 2016 r. Prosimy o wypełnienie formularzy do 15 lutego 2017 r.

UWAGA! Formularze rejestracyjne bibliotek zachowują ważność, o ile dane biblioteki nie uległy istotnym zmianom (np. zmiana dyrektora, włączenie biblioteki w struktury innej instytucji kultury lub zmiana nazwy). W przypadku zmian w w/w zakresie niezbędna jest aktualizacja danych i ponowne wydrukowanie i przesłanie formularza rejestracyjnego do WBP w Olsztynie.

Pod linkiem: INSTRUKCJA znajduje się dokument, który ułatwi Państwu poruszanie się w aplikacji.

Pod linkiem: WZÓR FORMULARZA znajduje się dodatkowy dokument opisujący zbierane dane ze wskazaniem definicji i porównaniem z badaniem K-03. Proszę o bardzo szczegółowe zapoznanie się z definicjami – nie wszystkie dane są tak oczywiste jakby wskazywała na to sama nazwa danej.

W sprawie AFBP w regionie warmińsko-mazurskim osobą do kontaktu jest wojewódzki administrator merytoryczny: Joanna Kaska, Dział Analiz i Współpracy z Regionem, e-mail: wspolpraca@wbp.olsztyn.pl lub telefonicznie: 089 524 90 38.

z poważaniem
Andrzej Marcinkiewicz
Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w OlsztynieWojewódzka Biblioteka Publiczna, biuro: 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Edukacji i Inicjatyw KulturalnychCentrum Polsko-FrancuskieCentrum Spotkań EuropejskichFilharmoniaMuzeum Bitwy pod GrunwaldemMuzeum KopernikaMuzeum Kultury LudowejMuzeum Warmii i MazurTeatr JaraczaTeatr SewrukaTVP Olsztyn
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2018 r.