Downloads The Warmińsko-Mazurskie VoivodeshipGallery of the Old Town HallWystawa „Nowosielski – sztuka sakralna na Warmii i Mazurach”

Poznaj lepiej nasz region:

 

Szkolenia z programowania dla bibliotekarzy w WBP w Olsztynie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie we współpracy z Fundacją Orange i Stowarzyszeniem Mistrzowie Kodowania, realizatorami projektu „Zaprogramuj przyszłość”, zapraszają na bezpłatne szkolenia z programowania dla pracowników publicznych bibliotek, którzy rozpoczynają swoją przygodę z programowaniem.
Szkolenia realizowane są w oparciu o standardy Centrum Projektów Polska Cyfrowa – instytucji podległej Ministerstwu Cyfryzacji. Mogą w nich uczestniczyć pracownicy tych placówek, które zlokalizowane są na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich
podregionu olsztyńskiego, który obejmuje: powiat bartoszycki, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński, lidzbarski,
oraz podregionu ełckiego, który obejmuje: powiat ełcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski, węgorzewski.

Uczestnikom szkolenia organizatorzy zapewniają obiady, ciągłą przerwę kawową oraz zwrot kosztów podróży.

Termin szkolenia:

Szczegóły dotyczące szkoleń znajdą Państwo w ofercie szkoleniowej.

The Provincial Public Library in Olsztyn, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 Instytucje
kultury
 Zasady przetwarzania
danych osobowych
Public Information Bulletin
Latest updating: 17.05.2019 r.