Downloads The Warmińsko-Mazurskie VoivodeshipGallery of the Old Town Hall„Cud wolności” – Angelika Saniewska-Obarek, Jakub Obarek

Poznaj lepiej nasz region:

 

Szkolenie: Deskryptory Biblioteki Narodowej (DBN)

Szkolenie skierowane jest do bibliotekarzy bibliotek publicznych z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy chcieliby zapoznać się z zasadami rzeczowego opracowania materiałów bibliotecznych przy użyciu Deskryptorów Biblioteki Narodowej (DBN) oraz wykorzystać zdobytą wiedzę w codziennej pracy w bibliotece.

Oferta szkoleniowa


The Provincial Public Library in Olsztyn, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 Instytucje
kultury
 Zasady przetwarzania
danych osobowych
Public Information Bulletin
Latest updating: 12.08.2019 r.