Downloads The Warmińsko-Mazurskie VoivodeshipGallery of the Old Town HallPiotr Kozłowski – „Woodland”

Poznaj lepiej nasz region:

 

Szkolenie: Tablety w bibliotece – wykorzystanie, obsługa, aplikacje

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat obsługi tabletów oraz możliwości wykorzystania ich w codziennej pracy w bibliotece.

Oferta szkoleniowa


The Provincial Public Library in Olsztyn, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 Instytucje
kultury
 Zasady przetwarzania
danych osobowych
Public Information Bulletin
Latest updating: 11.12.2019 r.