Artykuły z czasopism

(uzupełnienie baz Biblioteki Narodowej)

Katalog zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism polskich, które nie zostały uwzględnione w bazach Biblioteki Narodowej. Obejmuje materiały rejestrowane na bieżąco od 2006 roku (w systemie MAK z wykorzystaniem formatu MARC 21), dostępne w czytelni czasopism Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Artykuły z czasopism

Powrót