Książki

Elektroniczny katalog zbiorów książkowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie został uruchomiony w 1995 r., prowadzony jest w systemie MAK z wykorzystaniem formatu MARC 21. Zawiera opisy bibliograficzne retrospektywne (wersja skrócona) oraz szczegółowe opisy wpływu bieżącego. Trwają systematyczne prace nad uzupełnianiem opisów skróconych. Katalog obejmuje zbiory wydawnictw zwartych następujących działów i oddziałów WBP:

Książki

Powrót