Dokumenty kartograficzne

Katalog powstał w 2007 r. Zawiera opisy bibliograficzne dokumentów kartograficznych (map i planów). Opisy sporządzane są w formacie MARC 21 i prezentowane w systemie MAK. Poza bieżącymi wpływami do bazy sukcesywnie wprowadzane są opisy wcześniej pozyskiwanych dokumentów, pozostających w bazie książki. Katalog obejmuje zbiory następujących działów i oddziałów WBP:

Dokumenty kartograficzne

Powrót