Książka mówiona

Katalog książki mówionej utworzony w systemie MAK w formacie MARC 21 obejmuje wszystkie tytuły nagrane na kasetach magnetofonowych, gromadzone w Dziale Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie od 1966 roku.

W katalogu dostępne są opisy:

Katalog książki mówionej można przeszukiwać według dziewięciu indeksów, w tym indeksu numerów PZN nadanych każdemu tytułowi.

Baza danych jest systematycznie uzupełniana o opisy wpływu bieżącego (nowości).

Książka mówiona

Powrót