Dyrekcja

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie


ul. 1 Maja 5
10-117 Olsztyn
sekretariat tel. (89) 524 90 32
fax (89) 524 90 31
e-mail: wbp@wbp.olsztyn.pl


Dyrektor

Andrzej Marcinkiewicz
tel. (89) 524 90 33


Zastępca Dyrektora

Renata Pietrulewicz
tel. (89) 524 90 35