Dane statystyczne WBP w Olsztynie na dzień 31.12.2017

  Zbiory ogółem   Wypożyczenia  Odwiedziny   Udzielone informacje 
 Wojewódzka Biblioteka Publiczna  341 149 299 801 355 379 84 333