Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Siedziba Związku

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
ul.1 Maja 5
10-117 Olsztyn
tel. (89) 524 90 38

MZZPB jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną. Broni praw i interesów pracowników w zakresie warunków pracy i płacy oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych.
Siedzibą związku jest Olsztyn, a terenem jego działania biblioteki publiczne samorządowe województwa warmińsko - mazurskiego.
Związek realizuje cele i zadania określone w Statucie zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i innymi przepisami prawa oraz ratyfikowanymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się 3 kwietnia 2014 r. wybrano nowy Zarząd w składzie:
1. Przewodnicząca- Joanna Burska /WBP Olsztyn/
2. Wiceprzewodnicząca- Bożena Pruszkiewicz /MBP Olsztyn/
3. Sekretarz- Krystyna Licka /MBP Olsztyn/
4. Skarbnik- Katarzyna Gawrońska /MBP Olsztyn/
5. Członkowie Zarządu- Alina Rolka /WBP Olsztyn/
 - Adrianna Walendziak /WBP Olsztyn/
  
Komisja Rewizyjna:  
1. Przewodnicząca- Krystyna Tkacz /WBP Olsztyn/
2. Członkowie- Maria Urbanowicz /MBP Olsztyn/
- Monika Dwórznik /WBP Olsztyn/

Do związku należą pracownicy z następujących bibliotek: MBP Olsztyn, WBP Olsztyn, MBP Barczewo, MBP Bartoszyce, MBP Biskupiec, GBP Dźwierzuty, GBP Gierzwałd, Iławskie Centrum Kultury - Biblioteka, MBP Kętrzyn, MGBP Korsze, MBP Lidzbark Warmiński, MOK Lubawa - Biblioteka, MBP Reszel, GBP Sorkwity, GBP Srokowo oraz pracownicy Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie.

Zdjęcia z zebrania sprawozdawczo-wyborczego - 3.04.2014 r.