Opis działów i oddziałów

Wypożyczalnia Główna i Międzybiblioteczna
Czytelnia
Pracownia Regionalna i Informatorium
Piątka - Biblioteka dzieci i Młodzieży - Piątka
Muzoteka
Dział Promocji
Dział Analiz i Współpracy z Regionem
Dział Automatyzacji Procesów Bibliotecznych
Dział Gromadzenia i Opracowania Zasobów
Inspektor Ochrony Danych (IOD)