Usługi informacyjne

ul. Stare Miasto 33
tel. (89) 527 28 74

Pracownia Regionalna i Informatorium udziela informacji o zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz innych bibliotek, o zasobach krajowych, pomaga w doborze literatury na określone tematy, kieruje do źródeł informacyjnych, wyjaśnia jak należy korzystać z wydawnictw informacyjnych i bibliograficznych oraz baz danych.

Gromadzi, opracowuje i udostępnia informacje o piśmiennictwie dotyczącym regionu Warmii i Mazur, czasopismach wydawanych na terenie województwa i opracowuje "Bibliografię Warmii i Mazur".

Pracownia Regionalna i Informatorium posiada również dokumenty życia społecznego obejmujące wydawnictwa niedostępne w obrocie księgarskim a gromadzone i udostępniane w Starym Ratuszu. Druki ulotne dotyczące partii, stowarzyszeń, instytucji, działalności związków, szkół oraz życia ludzi kultury z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego - plakaty, afisze, ulotki, plakietki, zaproszenia, formularze ankiet, broszury, np. programy różnych imprez artystycznych, politycznych, naukowych, sportowych itp., oraz wydawnictwa zwarte, jak: książki telefoniczne, adresowe, katalogi, informatory, rozkłady jazdy, wydawnictwa jubileuszowe.