Usługi świadczone przez WBP w Olsztynie

Usługi wykonywane są zgodnie z "Ustawą o bibliotekach" z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2012, poz. 642-j.t. z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012, poz. 406-j.t. z późn. zm.) - wysokość pobieranych opłat nie przekracza kosztów własnych