Estetyka brzmienia – Estetyka barwy
7 lutego 2017 r.

W Muzotece zrealizowano muzyczny projekt edukacyjny ph. „Estetyka brzmienia – Estetyka barwy. Muzyczne gry dydaktyczne w edukacji szkolnej”. Program został przygotowany przez studentów II roku studiów magisterskich (II st.) UWM w Olsztynie na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, specjalność: Edukacja Muzyczna Szkolna pod opieką merytoryczną dr Alicji Tupieki-Buszmak. W interakcyjnych grach dydaktycznych wzięły udział dzieci z klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 33 w Olsztynie. Uczniowie zapoznali się z cechami dźwięku, sposobami gry na instrumentach, możliwościami wydobycia z nich dźwięku, różnicami kolorystycznymi i właściwościami brzmienia. Fantastycznie rozpoznawali instrumenty oraz brzmienie i estetykę wypowiedzi muzycznej zbudowanej z określonych barw.

Studenci pokazują dzieciom instrumenty muzyczne Zabawa integracyjna, podczas której dzieci śpiewają i klaszczą
Studenci ze swoimi instrumentami muzycznymi Student pokazuje dzieciom banjo
Studenci śpiewają piosenkę Dzieci zgłaszają się do odpowiedzi w konkursie

powrót