WYMIENNIK kulturalny NGO
16 marca 2017 r.

W Atrium Starego Ratusza WBP odbyło się Otwarte Spotkanie ph.: „Wymiennik Kulturalny NGO” dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury w regionie. Celem spotkania było zaprezentowanie dokonań organizacji pozarządowych w zakresie kultury. Nasza biblioteka stała się miejscem, w którym animatorzy życia kulturalnego mogli spotykać się, wymieniać doświadczeniami oraz nakreślać skalę działań społecznych w obszarze kultury. W dokonaniach swojej organizacji w roku 2016 opowiedzieli przedstawiciele pięciu organizacji: Fundacji Borussia, Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie, Fundacji Formwell oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Olsztyn. Krótki wykład motywacyjny dla gości spotkania wygłosił Krzysztof Margol – prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”. Elżbieta Maruszczak (WBP) oraz Monika Falej (OCOP) opowiedziały o tym, gdzie szukać in formacji oraz w jaki sposób pozyskiwać środki potrzebne do realizacji projektów.

W ramach spotkania Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie ogłosiła Konkurs na minigrant ph.: „Wymiennikownia NGO”. Nagrodę w wysokości 500 zł brutto wygrało Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”, które zgłosiło projekt pt. „Uwolnij książkę w Wójtowie”.

Partnerem wydarzenia był Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Przywitanie gości przez Andrzeja Marcinkiewicza, dyrektora WBP Zastępca Prezydenta Olsztyna Jarosław Marek Słoma przemawia do gości
Dominika Złakowska-Cieślak Koordynatorka Programu Kulturalnego Fundacji BORUSSIA opowiada o dokonaniach swojej Fundacji Krzysztof Margol - prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju
Elżbieta Maruszczak Specjalista do spraw opracowywania i wdrażania projektów WBP w Olsztynie opowiada o źródłach finansowania projektów Wręczenie nagrody laureatowi konkursu

powrót