WMBC - Nowa Odsłona
21 marca 2017 r.

W budynku WBP przy ul. 1 Maja 5 odbyła się konferencja zatytułowana: „WMBC – nowa odsłona”. Było to spotkanie zorganizowane dla nowych członków klastra, którzy chcieli dowiedzieć się, jak zostać współtwórcą biblioteki cyfrowej. Podczas spotkania Maciej Rynarzewski z Biblioteki UWM oraz Anita Romulewicz z WBP zaprezentowali ideę i zalety modelu klastrowego oraz zasoby cyfrowe regionu Warmii i Mazur, które dotychczas zostały umieszczone w WMBC. Uczestnicy spotkania wzięli także udział w warsztatach, w trakcie których poznali zasady współpracy, a przede wszystkim zdobyli wiedzę na temat przygotowania własnych zasobów do digitalizacji. Zajęcia poprowadził Waldemar Tychek, pracownik Pracowni Regionalnej i Informatorium WBP.

Od kilku lat każdy użytkownik Internetu może zobaczyć rzadkie i cenne zbiory związane z regionem Warmii i Mazur bez wychodzenia z domu. W Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Cyfrowej znajdują się: setki starych fotografii z Olsztyna i regionu, przedwojenne pocztówki i czasopisma, stare mapy i atlasy, a nawet zabytkowe księgi z prywatnej biblioteki Mikołaja Kopernika. WMBC to jedyna w regionie wspólna platforma otwarta dla wszystkich osób, stowarzyszeń i instytucji pragnących dzielić się swoimi wyjątkowymi zasobami.

Nową Odsłonę WMBC można zobaczyć pod adresem: http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra

Przywitanie gości przez Andrzeja Marcinkiewicza, dyrektora WBP Przywitanie gości przez mgr Jolantę Gałecką, zastępcę dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej UWM
Wykład Macieja Rynarzewskiego z Biblioteki UWM Wystąpienie Anity Romulewicz z WBP
Waldemar Tychek prowadzi warsztaty Logo WMBC

powrót