ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

„Na dobry początek – Wystawa o najnowszej niemieckojęzycznej literaturze dla dzieci i młodzieży”
27 marca 2017 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż wystawy pt. „Na dobry początek – Wystawa o najnowszej niemieckojęzycznej literaturze dla dzieci i młodzieży”, przygotowanej przez Goethe Institut w Krakowie, partnera WBP.

Wystawa plakatów prezentowana w naszej Galerii w ramach współpracy z Goethe-Institut przedstawia wybór osiemnastu pozycji z najnowszej literatury dla dzieci i młodzieży, zarówno autorów, którzy doczekali się polskiego przekładu (Wolfgang Herrndorf „Czik” oraz Andreas Steinhöfel „Rico, Oskar i głębocienie”), jak i nieznanych jeszcze polskim czytelnikom.

Narracyjna literatura dziecięca w krajach niemieckojęzycznych przeżywa w ostatnich latach swoisty renesans. Co roku ukazuje się około 8.000 tytułów dla dzieci i młodzieży, z czego 6.000 to książki niemieckojęzycznych autorów. Bogactwo niemieckojęzycznej literatury dziecięcej i młodzieżowej przejawia się nie tylko w dużej liczbie nowych publikacji. Można zauważyć z jednej strony tendencję do wydawania książek przeznaczonych dla określonych grup docelowych i zawierających konkretne przesłania i pouczenia, a z drugiej strony dążenie do wykraczania poza sztywne kategorie. I na tym „pograniczu” często powstają książki wysokiego lotu w sensie estetycznym, których autorzy nie uchylają się od trudnych tematów i jednocześnie poszukują nowych rozwiązań formalnych. Wystawa stanowi właśnie wybór takich pozycji o wybitnej wartości literackiej i artystycznej.

http://www.olsztyn24.com/news/29756-wystawenbspilustracjinbspksiazkowej-dla-dzieci-otwarto-w-wbp.html

otwarcie wernisażu, od lewej Iwona Bolińska-Walendzik z WBP i Anna Derda, reprezentująca  Goethe Institut z ramienia WBP goście oglądający wystawę
goście oglądający wystawę goście oglądający wystawę
plakat wystawy

powrót