Spotkanie z autorami nominowanymi do Wawrzynu 2015
5 kwietnia 2017 r.

WAWRZYN – Literacka Nagroda Warmii i Mazur przyznawana przez WBP w Olsztynie jest najważniejszą nagrodą literacką wyróżniającą wartościową literaturę związaną z regionem Warmii i Mazur. W tym roku nagroda zostanie wręczona po raz 13.
Zanim poznamy nowych nominowanych, postanowiliśmy porozmawiać z autorami, których Kapituła Nagrody wyróżniła w roku ubiegłym. W roku 2016 za publikacje wydane w roku 2015 do nagrody nominowani zostali m.in.: Marta Szarejko za książkę „Zaduch: trzydziestolatkowie z małych miasteczek w wielkim mieście”, Jerzy Woźniak za powieść „Mazur” oraz Marcin Cielecki za publikację „Miasto wewnętrzne: latopis”. Podczas spotkania z autorami można było przypomnieć sobie ich twórczość oraz poznać plany wydawnicze na przyszłość. Rozmowę z Martą Szarejko oraz Marcinem Cieleckim poprowadził Wojciech Ogrodziński. Jerzy Woźniak z przyczyn niezależnych nie dotarł na spotkanie.


Jerzy Woźniak – ur. 1969 r., absolwent Wydziału Nauk Społecznych KUL, Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej oraz Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Działacz młodzieżowych struktur opozycji demokratycznej w latach 1986-1989. Od ponad 20 lat pracownik Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” w Warszawie. Uczestniczył w realizacji programów i projektów przygotowywanych przez instytucje w Niemczech, Austrii i na Litwie. Wyróżniony Odznaką Związkową Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych za wspieranie działalności i pracę na rzecz ofiar wojny. W mediach ogólnokrajowych i lokalnych publikował opracowania dotyczące historii narodowej i regionalnej.

Marcin Cielecki – ur. 1979 r., poeta, eseista, recenzent. Autor książek poetyckich „Czas przycinania winnic” (2002), „Ostatnie Królestwo” (2010) oraz książki eseistycznej „Miasto wewnętrzne” (2015). Publikował w „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”, „Więzi”, „Toposie”, „W drodze”, „Twórczości”. Stypendysta Ministra Kultury. Wytrwale kontroluje oddech.

Marta Szarejko – ur. 1983 r., reportażystka, studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w „Dużym Formacie”, „Kulturze Miasta”, „Nowych Książkach”, „Chimerze” oraz „Bluszczu”. Współautorka zbioru reportaży „Odwaga jest kobietą”, autorka książki o bezdomnych „Nie ma o czym mówić”, za którą została nominowana do Literackiej Nagrody Angelus, „Przed Państwem Krzysztof Materna” oraz „Zaduch. Reportaże o obcości”. Stypendystka Fundacji Herodot imienia Ryszarda Kapuścińskiego.

Przywitanie gości przez Wojciecha Ogrodzińskiego, prowadzącego spotkanie Prezentacja filmu z archiwum TVP3 prezentującego książki nominowane do Wawrzynu 2015
Rozmowa Marty Szarejko z Wojciechem Ogrodzińskim Rozmowa Marcina Cieleckiego z Wojciechem Ogrodzińskim

powrót