Słowa niesione muzyką Feliksa Nowowiejskiego – warsztaty z Anią Brodą
11, 12, 13 i 14 września 2017 r.

W Muzotece WBP w Olsztynie oraz Filii Nr 2 MBP w Olsztynie odbyły się otwarte warsztaty umuzykalniające ph.: „Słowa niesione muzyką Feliksa Nowowiejskiego” prowadzone przez Anię Brodę.

Feliks Nowowiejski jest ikoną kultury muzycznej Warmii, ale znamy go głównie z perspektywy orkiestry i sceny. Poprzez nasz projekt chcieliśmy upowszechnić twórczości F. Nowowiejskiego, który komponował również pieśni ludowe. Do przedsięwzięcia zaprosiliśmy Anię Brodę, pieśniarkę, mistrzynię cymbałów, która bazując na opracowanych przez Nowowiejskiego utworach ludowych z Warmii prowadziła warsztaty umuzykalniające. Artystka wybrała utwory ze zbioru „25 polskich pieśni ludowych z Warmji” oraz z „Pieśni, które lubimy” F. Nowowiejskiego. Uczestnicy uczyli się je śpiewać podczas warsztatów, były one również inspiracją do rozmów i zabaw integracyjnych. Cykl spotkań „śpiewograń z Anią Brodą” rozwija krąg odbiorców, którzy w aktywny sposób poznają historię muzyczną Warmii.

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Olsztyna

Partnerzy: Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Areszt Sztuki”, Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Uczestnicy warsztatów uczą się tekstów pieśni opracowanych przez F. Nowowiejskiego Pieśniarka Ania Broda na pierwszym planie  i uczestnicy warsztatów śpiewają pieśni opracowane przez F. Nowowiejskiego
Pieśniarka Ania Broda na pierwszym planie  i uczestnicy warsztatów śpiewają pieśni opracowane przez F. Nowowiejskiego Uczestnicy warsztatów grają na różnych instrumentach

powrót