ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

Wiesława Gadomska – „Nowojorskie parki z recyklingu
5 października 2017 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż fotografii Wiesławy Gadomskiej. Wystawa prezentowała charakterystyczne przykłady miejskiego recyklingu realizowanego w poszczególnych dzielnicach Nowego Jorku. Nie zabrakło też zdjęcia – panoramy największego parku tej metropolii „Central Parku”, liczącego już sobie 160 lat. Głównym tematem były jednak parki z recyklingu, w których najważniejsze było wpisania nowej funkcji w zdewaluowaną przestrzeń z zachowaniem jej charakterystycznych środowiskowych uwarunkowań i tożsamości miejsca. Problematyka recyklingu przestrzeni miejskiej, poza podstawowym zagadnieniem adaptacji terenu do nowej funkcji, wymaga szczególnego odniesienia się do kulturowego dziedzictwa miejsca – w tym jego materialnej spuścizny, niejednokrotnie trudnej w zachowaniu i ekspozycji.
Zasada poszanowania przestrzennego kontekstu ponownie zagospodarowywanej tkanki miejskiej jest obecna zarówno w dobrze eksponowanych, śródmiejskich lokalizacjach (The High Line – Manhattan), jak również w realizacjach peryferyjnych o trudnych, lokalnych uwarunkowaniach kulturowo-przestrzennych (Concrete Plant Park - Bronx, Erie Basin Park - Brooklyn). Przeprowadzone inwestycje, poza poprawą bilansu powierzchni terenów zieleni miejskiej, w konsekwencji prowadzą do rewitalizacji i gentryfikacji znacznych obszarów sąsiedzkich oraz poprawy środowiskowych warunków ich funkcjonowania.

Wiesława Gadomska – architekt, adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autorka wielu publikacji z zakresu urbanistyki i architektury krajobrazu. Prowadzone obecnie badania dotyczą roli i znaczenia przestrzeni publicznych w mieście oraz warunków jej rozwoju. Swoje doświadczenia zawodowe i naukowe zgłębia w czasie studialnych pobytów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ich rezultatem są publikacje o parkach Nowego Jorku i prezentowana Wystawa.

Współorganizator:
Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

https://www.olsztyn24.com/tv/7333-wernisaz-wystawy-nowojorskie-parki-z-recyklingu.html

rozpoczęcie wernisażu, od lewej Iwona Bolińska-Walendzik i autorka wystawy architekt Wiesława Gadomska Przy mikrofonie prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, kierownik Katedry Architektury Krajobrazu UWM w Olsztynie
Wiesława Gadomska opowiada o swoich pracach Zaproszeni goście wernisażu
Autorka przyjmuje gratulacje i kwiaty od przybyłych gości Prace autorki

powrót