Spotkanie z okazji wydania reprintu Kancyonału Pruskiego
14 listopada 2017 r.

W Czytelni Książek w Starym Ratuszu WBP odbyło się spotkanie z okazji wydania reprintu Kancyonału Pruskiego autorstwa ks. Jerzego Wasiańskiego z Nidzicy, który ukazał się nakładem drukarni Jana Henryka Hartunga w 1741 roku w Królewcu. Do reprintu załączono opracowanie historii Kancjonału dwóch autorów profesora Janusza Jasińskiego i profesora Janusza Małłka oraz jako aneks zapis cyfrowy na płycie kancjonału po wszystkich uzupełnieniach o pieśni aż do ostatniego z 1911 roku.

W spotkaniu uczestniczyli prof. Janusz Jasiński, prof. Janusz Małłek, ks. bp. Rudolf Bażanowski oraz Wiktor Marek Leyk, którzy opowiadali o bogatej historii tego cennego zabytku piśmiennictwa. O wydaniu reprintu opowiedziała także właścicielka Pracowni Wydawniczej ElSet Elżbieta Skóra. Gościem specjalnym wydarzenia był marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Jarosław Marek Słoma Zastępca Prezydenta Olsztyna. Spotkanie poprowadził Waldemar Mierzwa.


http://olsztyn.tvp.pl/34879466/191117

Przywitanie gości przez Dyrektora WBP Andrzeja Marcinkiewicza Widownia przybyła na spotkanie
Wystąpienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina Zaproszeni goście od lewej Waldemar Mierzwa,  prof. Janusz Małłek, prof. Janusz Jasiński, na pierwszym planie widownia przybyła na spotkanie
Zaproszeni goście od lewej Waldemar Mierzwa,  prof. Janusz Małłek, prof. Janusz Jasiński, na pierwszym planie egzemplarz reprintu Kancyonału Pruskiego Zaproszeni goście od lewej Wiktor Marek Leyk (przy mikrofonie), Waldemar Mierzwa,  prof. Janusz Małłek, prof. Janusz Jasiński
Wystąpienie wydawcy z Wydawnictwa Elset Elżbiety Skóry Wystąpienie ks. biskupa Rudolfa Bażanowskiego

powrót