„Trilinguis” - Zbigniew Chojnowski
18 stycznia 2018 r.

W Czytelni Książek odbyła się promocja piątego zeszytu poetyckiego z serii Trilinguis. Tym razem zaprezentowany został wiersz Zbigniewa Chojnowskiego. Wybrany do publikacji utwór Nic a nic, pochodzący z jego pierwszej książki poetyckiej Śniardwy (Wyd. PTCz 1993), uważa się za programowy liryk autora. W rozmowie z Martą Wiśniewską autor opowiedział o początkach swojej pracy twórczej i genezie utworu. Można było usłyszeć także wiersz w języku czeskim (czytał dr Zbigniew Stala) oraz francuskim (czytał Kazimierz Brakoniecki), na które został przetłumaczony. Podczas spotkania głos zabrał również drukarz Marek Gardzielewski, który odkrył kilka tajników starych technik drukarskich. Całość wydarzenia uświetnił występ wokalistek z zespołu „No name” pod kierunkiem Tomasza Łukaszuka z Pałacu Młodzieży w Olsztynie. Bibliofilski druk ukazuje się w 25-lecie debiutu poety.

Seria „Trilinguis” to pomysł WBP na promocję poetów z regionu oraz prezentację tłumaczy z różnych krajów, którzy mają znaczny wkład w upowszechnianie polskiej poezji za granicą i rozwój międzynarodowej współpracy kulturalnej. Ta niezwykła publikacja zawierająca jeden wiersz w trzech językach powstała w Pracowni Starych Technik Drukarskich WBP w Olsztynie przy współudziale drukarza Marka Gardzielewskiego. Współpracował on z WBP przy wszystkich wydaniach serii. Do tej pory ukazały się cztery zeszyty z utworami: Marka Barańskiego, Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej, Kazimierza Brakonieckiego i Wojciecha Kassa. Publikacja drukowana jest techniką wypukłodruku. Całości dopełnia subtelne tłoczenie na okładce charakteryzujące serię. To bibliofilski rarytas wydany w nakładzie 150 ręcznie numerowanych egzemplarzy.

Zbigniew Chojnowski urodził się w 1962 r. w Orzyszu, poeta, krytyk literacki, antologista, historyk literatury. Opublikował dziewięć książek poetyckich. Jego poezję tłumaczono na wiele języków obcych a wiersze obecne są w licznych antologiach literackich. Otrzymał m.in. nagrodę dla „wybitnych talentów liryki polskiej” oraz Nagrodę Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Powitanie gości przez dyrektora WBP Andrzeja Marcinkiewicza, po lewej zespół wokalny „No name” składający się z pięciu dziewczyn oraz Tomasz Łukaszuk przy pianinie, na pierwszym planie widownia Drukarz Marek Gardzielewski opowiada o tworzeniu publikacji „Trilinguis” w Pracowni Starych Technik Drukarskich WBP
Zbigniew Chojnowski w rozmowie z Martą Wiśniewską Dr Zbigniew Stala czyta wiersz zawarty w publikacji w języku czeskim
Kazimierz Brakoniecki czyta wiersz „Nic a nic” w języku francuskim Zbigniew Chojnowski podpisuje „Trilinguis” zawierający wiersz „ Nic a nic” jego autorstwa

powrót