ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

Pamiątki z kolekcji Kazimierza Jędrzeja Wosiek „SOLIDARNOŚĆ. POLSKIE DROGI DO WOLNOŚCI”
23 lutego 2018 r.

W piątek 23 lutego, w Galerii Stary Ratusz, odbył się wernisaż wystawy pamiątek Kazimierza Jędrzeja Wosiek „SOLIDARNOŚĆ. Polskie drogi do wolności” zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polski, między innymi zostały pokazane: plakaty, znaczki, wlepki, ulotki dotyczących NSZZ „Solidarność”, głównie z lat osiemdziesiątych. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście, wśród nich doradca wojewody warmińsko-mazurskiego Pani Bożena Ulewicz. Autor wystawy zainicjował również piękną akcję przekazywania książek do bibliotek na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na wystawie zaprezentowanych zostało kilkaset artefaktów związanych z powstaniem i działalnością Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, od 1980 roku do chwili obecnej. Przedstawiono oryginalne dokumenty; głównie plakaty, ulotki, zdjęcia, biuletyny związkowe, a także kartki żywnościowe i pieniądze z okresu PRL, autografy, okolicznościowe medale i odznaczenia, zaproszenia, bogaty zbiór filatelistyczny – w tym przykładowo znaczki pocztowe podziemnej „Solidarności”, Poczty Strajkowej, z internowania, z działalności cenzury w okresie stanu wojennego, z Krajowych Zjazdów Solidarności; a także dokumenty obejmujące inne okresy nierozłącznie związane z opozycją przeciw rządowi Polski Ludowej i komunizmowi, jak wydarzenia Grudnia'70 i Czerwca'76.
Wystawione przedmioty pochodziły z prywatnej kolekcji Kazimierza Jędrzeja Wosiek – w 1981 roku oraz w latach 1989-1998 pracownika Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” w Olsztynie, w latach 1982-1989 drukarza i kolportera prasy podziemnej „Solidarności” (pierwszy wydawca „Rezonansu” w lutym 1982 r.) oraz „Biuletynu Infor-macyjnego Solidarność Olsztyn”, olsztyńskich wydań „Solidarności Walczącej” i „Tygodnika Mazowsze” oraz biuletynu PBK-PWK. W latach 1983-1986 członka podziemnego Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Olsztynie.

Kazimierz Jędrzej Wosiek jest animatorem wydarzeń kulturalnych, głównie wystaw, które przygotowuje i organizuje od ponad 20 lat na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wystawy poświęcone są przede wszystkim historii „Solidarności” w kontekście historii Polski. Kolekcja prezentowana była m.in. na wystawach w Ostródzie, Olsztynie, Reszlu, Kętrzynie, Dobrym Mieście i Bartoszycach.
Autor monografii „Region Warmińsko-Mazurski NSZZ Solidarność w latach 1980-2005”, w: „Droga do Niepodległości. Solidarność 1980-2005”, wyd. Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Warszawa 2005.
Kazimierz Jędrzej Wosiek jest uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Srebrnym Krzyżem Zasługi i honorową odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Relacja w Radiu Olsztyn

Informacje i zdjęcia z wernisażu na stronie Olsztyn24

Mężczyzna ogląda wystawę Zgromadzona na spotkaniu publiczność.
Mężczyzna oglądający plakaty przedwyborcze. Publiczność ogląda wystawę
Publiczność słucha przemówień. Pani Iwona Bolińska-Walendzik i Pan Kazimierz Jędrzej Wosik na tle wystawy
Pani Iwona Bolińska-Walendzik i Pan Kazimierz Jędrzej Wosik witają gości na wernisażu Pani Bożena Ulewicz i Pan Kazimierz Jędrzej Wosik wymieniają pozdrowienia i gratulacje

powrót