UWM – NAUKA – KULTURA – ROZWÓJ – „Akademia Biznesu UWM innowacyjnym sposobem na edukację”
26 lutego 2018 r.

W Czytelni Książek odbyło się spotkanie z dr Bogdanem Włodarczykiem, autorem interesujących koncepcji innowacyjnego akademickiego kształcenia ludzi dla potrzeb biznesu. Doceniając jego duże doświadczenie zawodowe i zainteresowania naukowe Rektor UWM powierzył mu zorganizowanie uniwersyteckiej Akademii Biznesu. Podczas spotkania gość podzielił się swoimi niekonwencjonalnymi i innowacyjnymi pomysłami. Bogdan Włodarczyk opowiadał o nowoczesnym podejściu do edukacji, zamiast sztywnego podziału na wykłady i ćwiczenia proponują warsztaty, spotkania z ludźmi biznesu, rozwiązywanie problemów rynkowych i tworzenie własnego modelu biznesu. Akademia to miejsce dla ograniczonej grupy studentów i doktorantów, którzy mają pomysł na swój biznes, otrzymują oni kompletną wiedzę potrzebną do realizacji swych planów biznesowych, do prowadzenia własnych innowacyjnych firm i komercyjnych pomysłów.

Dr Bogdan Włodarczyk jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie – dyrektorem Akademii Biznesu UWM. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie oraz studiów MBA - RSM Erasmus University i BCC w Warszawie. Posiada certyfikaty Maklera Papierów Wartościowych a także dyplomowanego pracownika bankowego i specjalisty bankowego Związku Banków Polskich. Doktorat uzyskał na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w 2011 roku. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują wpływ sektora finansowego na sferę realną gospodarki.

Od początku swojej kariery zawodowej i naukowej jest ściśle związany z praktyką gospodarczą. Był m.in. maklerem-specjalistą na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz pełnił wiele funkcji menadżerskich w bankach , tj. dyrektora oddziału, regionu i makroregionu PKO BP . Zajmował się współpracą z przedsiębiorcami oraz klientami indywidualnymi. Pełnił wiele funkcji w radach nadzorczych spółek prawa handlowego oraz w stowarzyszeniach zawodowych i naukowych

.

Współorganizator: Klubu „Ziemia Warmińska” Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bogdan Włodarczyk i Leon Szeląg dyskutują z publicznością i odpowiadają na pytania. Bogdan Włodarczyk opowiada o Akademii Biznesu.

powrót