ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

„Z Afryki do Europy – różnorodność kulturowa oknem na świat”
22 maja 2018 r.

W Galerii Stary Ratusz odbył się wernisaż wystawy fotograficznej z podróży do Kamerunu Doroty Pakuły-Tamou. Wydarzeniu towarzyszył program artystyczny z udziałem dzieci poświęcony kulturom świata z okazji Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej. W spotkaniu wzięli udział goście specjalni: Ambasador RPA – Simon Ntombela, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin i dr hab. Jacek Pawlik, prof. UWM. Wystawę otworzyli Andrzej Marcinkiewicz, dyrektor WBP i Dorota Pakuła-Tamou, dyrektor Przedszkola Artystyczno-Teatralnego „Dorotka” w Olsztynie.

Wydarzenie swoim patronatem objęła Ambasada Republiki Południowej Afryki, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Polski Komitet ds. UNESCO, Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, Przedszkolne ABC.

Organizatorzy:
Przedszkole Artystyczno-Teatralne „Dorotka” w Olsztynie,
Stowarzyszenie „Jeden Świat – Dzieci Dialogu Międzykulturowego”,
oraz Koło Naukowe Antropologii Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Otwarcie wystawy. Na zdjęciu od lewej: Andrzej Marcinkiewicz, Dorota Pakuła-Tamou, Gustaw Marek Brzezin, Simon Ntombela i Jacek Pawlik. Na zdjęciu najmłodsze dzieci z Przedszkola Artystyczno-Teatralnego „Dorotka” w Olsztynie podczas występu.
Na zdjęciu starsza grupa dzieci z Przedszkola Artystyczno-Teatralnego „Dorotka” w Olsztynie podczas występu. Absolwenci Przedszkola Artystyczno-Teatralnego „Dorotka” w Olsztynie oglądają wystawę.

powrót