ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

Wystawa Niezależnej Grupy Twórczej Olsztyńskich Fotografików „Don't stop”
9 sierpnia 2018 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż wystawy Niezależnej Grupy Twórczej Olsztyńskich Fotografików „Don't stop”. Na wystawie 10 autorów zaprezentowało ponad 40 fotografii. Prezentacja pokazuje różnorodność środków wyrazu oraz stosowanych technik używanych przez poszczególnych fotografów. Prezentowane prace nie są ograniczone wspólnym tematem, ale przedstawiają indywidualne spojrzenie na świat przez obiektyw aparatu fotograficznego.

Autorzy:
Bolesław Uryn
Jacek Zawadzki
Janusz Białas
Ludwik Sienkiewicz
Marek Kaczmarczyk
Paweł Szwajkowski
Piotr Kozłowski
Piotr Płaczkowski
Rajmund Rajch
Wojciech Wojnowski

Organizator: Niezależna Grupa Twórcza Olsztyńskich Fotografików „Don't stop”

Powitanie gości przez Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Wiolettę Śląską-Zyśk Autorzy zdjęć zaprezentowanych na wystawie
Wpisy do księgi pamiątkowej Licznie zgromadzeni goście na wernisażu
Goście na wernisażu oglądają prace Goście na wernisażu oglądają prace

powrót