Festiwal Mendelsohna – warsztaty i wykład
11-12 października 2018 r.

Festiwal Mendelsohna to cykliczne wydarzenie, zainicjowane przez środowisko BORUSSII w Olsztynie, rodzinnym mieście Ericha Mendelsohna. Życie i twórczość architekta oraz dziedzictwo regionu są inspiracją i punktem wyjścia do działań edukacyjnych i artystycznych, które przywracają pamięć o wielokulturowej historii Warmii i Mazur i integrują współczesnych mieszkańców. Część wydarzeń odbywała się w przestrzeni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

11 października w Muzotece odbył się wykład poświęcony historycznemu dziedzictwu muzyki wschodniopruskiej. Tu miejsce znajdowali przedstawiciele wszystkich narodowości traktujących ziemie niegdyś pruskie jako swoją ojczyznę. O kompozytorach urodzonych i działających w Królewcu oraz ich twórczości mówił dr hab. Krzysztof Szatrawski. Zasięg chronologiczny obejmował lata od Johanna Velentina Medera (1649-1719) do Gustava Sabac el Chera (1868-1934).

12 października w Galerii Stary Ratusz miały miejsce warsztaty tworzenia papierowych form przestrzennych. Akcję artystyczną inspirowaną twórczością światowej sławy architekta urodzonego w Olsztynie oraz muzyką Ludwiga van Beethovena przeprowadził Adam Cieślak.

Organizator: Fundacja BORUSSIA

Krzysztof Szatrawski rozpoczyna wykład Publiczność słucha wykładu
Licealiści podczas warsztatów tworzenia papierowych form Licealiści podczas warsztatów tworzenia papierowych form

powrót