Uroczyste otwarcie siedziby WBP w Olsztynie
po rozbudowie i modernizacji budynku przy ul. 1 Maja 5
15 października 2018 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie zakończyła rozbudowę siedziby przy ul. 1 Maja 5 i od połowy października zaprasza mieszkańców do korzystania z usług i nowych funkcjonalności budynku.


W nowej sali konferencyjnej przy ul. 1 Maja 5 odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanej części siedziby. Podczas wydarzenia wystąpili Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego dr Gustaw Marek Brzezin oraz Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski. Uroczystość otworzył Dyrektor WBP w Olsztynie Andrzej Marcinkiewicz prezentacją nt. historii inwestycji oraz planów związanych z rozwojem usług biblioteki. W części artystycznej wystąpił Mateusz Cwaliński grający własne kompozycje na akordeonie. Na zakończenie zwiedzano obiekt po rozbudowie i modernizacji m.in. Piątkę – Bibliotekę Dzieci i Młodzieży, Pracownię Regionalną oraz sale szkoleniowe do zajęć warsztatowych .

Dzięki rozbudowie WBP w Olsztynie, jako biblioteka pełniąca nadzór merytoryczny nad wszystkimi bibliotekami publicznymi w regionie, będzie mogła zintensyfikować działalność szkoleniową i zaproponować bibliotekarzom z regionu jeszcze bogatszą ofertę szkoleń i konferencji a współpracujące z WBP w Olsztynie stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego zyskają miejsce realizacji działań na rzecz mieszkańców.

Wszystkie pomieszczenia biblioteki zostały dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami, w budynku zainstalowano windę a osoby niedowidzące mogą korzystać ze skanera, który rozpoznaje i odczytuje tekst używając naturalnej mowy oraz komputera wyposażonego w programy udźwiękawiające i powiększające.

Zmodernizowany budynek biblioteki to nie tylko przyjazne, funkcjonalne i nowoczesne wnętrze, ale przede wszystkim miejsce spotkań mieszkańców, łatwiejszy dostęp do książek, multimediów i Internetu oraz nowoczesna baza szkoleniowa dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego.

Relacja Urzędu Marszałkowskiego

Dyrektor WBP, Andrzej Marcinkiewicz, otworzył spotkanie prezentacją. Marszałek Gustaw Marek Brzezin (po lewej) odbiera podziękowania od dyrektora Andrzeja Marcinkiewicza.
Architekt Urszula Madeja-Kulecka odbiera podziękowania od dyrektora Andrzeja Marcinkiewicza. Przedstawiciel wykonawcy budowy Konrad Szczypski (po lewej) odbiera podziękowania od dyrektora Andrzeja Marcinkiewicza.
Kierownik działu administracyjnego WBP Elżbieta Witkiewicz odbiera podziękowania od dyrektora Andrzeja Marcinkiewicza. Marszałek Gustaw Marek Brzezin przemawia do zgromadzonych gości.
Wystąpienie Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej. Podczas gali na akordeonie zagrał Mateusz Cwaliński.
Goście słuchają gry na akordeonie w wykonaniu Mateusza Cwalińskiego. Dyrektorzy i kierownicy bibliotek regionu warmińsko-mazurskiego składają gratulacje dyrektorowi Andrzejowi Marcinkiewiczowi.
Od lewej: Dyrektor WBP Andrzej Marcinkiewicz, Marszałek Gustaw Marek Brzezin i Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski dokonują uroczystego przecięcia wstęgi. Marszałek Gustaw Marek Brzezin i Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski wchodzą do Piątki - Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży.
Pracownicy Pracowni Regionalnej z olsztyńskimi pisarzami, od lewej: Kazimierz Brakoniecki, Waldemar Tychek, Anna Rau, Włodzimierz Kowalewski, Anita Romulewicz, Krzysztof D. Szatrawski. Wiktor Marek Leyk - przedstawiciel Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Anita Romulewicz i Włodzimierz Kowalewski oglądają regionalia zgromadzone w Pracowni Regionalnej.

powrót