Prezentacja książki „Michał Kajka. Utwory 1892-1939”
19 listopada 2018 r.

W Starym Ratuszu miała miejsce prezentacja książki „Michał Kajka. Utwory 1892-1939” zorganizowana przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”. Gośćmi spotkania byli autorzy zbioru: profesor Janusz Jasiński i dr Jan Chłosta, a także Melania Olędzka – autorka ilustracji do tomiku. Cześć oryginalnych akwareli można było zobaczyć podczas spotkania. Rozmowę poprowadził Robert Lesiński, dziennikarz i wiceprezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. Uczestnicy spotkania obejrzeli również film Martyny Pawełas „Mazurskie echo Niepodległej – Michał Kajka”.

Michał Kajka (1858-1940) był mazurskim poetą ludowym i artystą, działaczem na rzecz polskości Mazur. W swych wierszach dotykał często problemów życia religijnego Mazurów. Za jego życia powstał zbiór „Pieśni mazurskie” (1927), który ukazał się dzięki staraniom Emilii Sukertowej-Biedrawiny, nakładem redakcji „Gazety Mazurskiej” i „Mazura”.

Na zdjęciu od lewej: Robert Lesiński, Jan Chłosta, Janusz Jasiński Publiczność słucha rozmowy
Robert Lesiński gratuluje Martynie Pawełas Janusz Jasiński podpisuje książkę Melanii Olędzkiej

powrót