Wystawa "Wielki głód 1932-1933 - akt ludobójstwa narodu ukraińskiego"
21 listopada 2018 r.

Olsztyński Oddział Związku Ukraińców w Polsce w 85. rocznicę tragedii narodu ukraińskiego zorganizował wernisaż wystawy „Wielki głód 1932-1933 - akt ludobójstwa narodu ukraińskiego”. Wystawę zaprezentowano w nowej sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie przy ulicy 1 Maja 5. Plansze wystawowe zostały przygotowane przez Muzeum Narodowe Ukrainy „Memoriał Pamięci Ofiar Hołodomoru” w Kijowie. W wernisażu udział wzięli goście specjalni: Miron Sycz, radny sejmiku oraz działacz Związku Ukraińców w Polsce, Jarosław Słoma, wiceprezydent Olsztyna, Stefan Migus, przewodniczący Olsztyńskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce oraz ks. Jan Hałuszka z Parafii Greckokatolickiej p.w. Pokrowa Matki Bożej w Olsztynie.

Na wystawie prezentowane są plansze informacyjne obrazujące tragedię narodu ukraińskiego, spowodowaną przez nieludzkie ustawy władz radzieckich (m.in. dekret o pięciu kłosach). Zarządzenia pozbawiły żywności ludność ukraińską, uniemożliwiły migracje w jej poszukiwaniu, przyczyniły się do rozchwiania struktury społecznej. Historycy szacują, że z tego powodu, w latach 1921-1947, wskutek trzech klęsk głodu (w 1921-1923, 1932-1933 i 1946-1947), życie straciło około 10 milionów mieszkańców Ukrainy. Ofiarami byli również Polacy, zmarło ich wówczas około 21 tysięcy.

Spotkanie rozpoczął krótką modlitwą ksiądz Jan Hałuszka Publiczność przywitał Stefan Migus
Przemawia Miron Sycz Głos zabrał również Jarosław Słoma
Publiczność słucha, w tle widać wystawę Uczestniczka wernisażu zapala świeczkę przy planszy tytułowej

powrót