Olsztyńskie Dni Literatury
5-6 grudnia 2018 r.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej odbyły się Olsztyńskie Dni Literatury organizowane przez Oddział Olsztyński Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Pierwszego dnia, 5 grudnia, w Starym Ratuszu przedstawiono Debiut Literacki 2018 – tomik poezji Malwiny Banach. Poetka podczas spotkania przeczytała kilka wierszy ze zbioru „300 dni bez psychiatry”.

Drugiego dnia, 6 grudnia, Olsztyńskie Dni Literatury odbywały się w nowym budynku biblioteki przy ul. 1 Maja 5. Uczestnicy poznali dwie nowe, książkowe premiery wydane przez SPP – „Cudoziemiec” Kazimierza Brakonieckiego oraz „Almanach”. Tego dnia również można było posłuchać tekstów w wykonaniu samych autorów, którzy byli obecni na spotkaniu: Kazimierza Brakonieckiego, Marka Barańskiego, Iwony Bolińskiej-Walendzik, Piotra Siweckiego, Tomasza Podubińskiego, Hanny Brakonieckiej, Krzysztofa D. Szatrawskiego. Irena Telesz-Burczyk przeczytała tekst syna – Piotra Burczyka, a wiersze Krzysztofa Salczyńskiego jego żona – Alicja Bykowska-Salczyńska. Wszystkie spotkania prowadził Krzysztof D. Szatrawski.

Współorganizator:

Oddział Olsztyński Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Kazimierz Brakoniecki w rozmowie z Krzysztofem Szatrawskim Kazimierz Brakoniecki podpisuje książki przybyłym gościom
Wspólne zdjęcie autorów Almanachu i gości Irena Telesz-Burczyk czyta tekst swojego syna
Malwina Banach czyta swoje wiersze Malwina Banach podpisuje swój debiutancki tomik

powrót