ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

Wystawa „Nowosielski – sztuka sakralna na Warmii i Mazurach”
9 maja 2019 r.

W Galerii Stary Ratusz można było oglądać wystawę „Nowosielski – sztuka sakralna” złożoną ze zdjęć autorstwa Grzegorza Eliasiewicza, które znalazły się w książce poświęconej artyście. Ekspozycja towarzyszyła spotkaniu z Krystyną Czerni, autorką książki „Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin”, publikacji mającej na celu promocję twórczości Jerzego Nowosielskiego. Zaprezentowane na wystawie fotografie przedstawiają realizacje Nowosielskiego na terenie Warmii i Mazur. Wydarzenie podzielone było na dwie części – wykład Krystyny Czerni oraz panel dyskusyjny z Marcinem Cieleckim (poetą, eseistą) i Jerzym Necio (historykiem, publicystą). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele współwydawców książki: Zdzisław Fadrowki – Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Anatol Wap – Dyrektor Departamentu Kultury i Dzied zictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Współwydawcami publikacji są: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Samorząd Województwa Podlaskiego oraz Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

Na zdjęciu Krystyna Czerni, Marcin Cielecki i Jerzy Necio Zdzisław Fadrowski dziękuje Krystynie Czerni za spotkanie
Krystyna Czerni podpisuje książkę Na zdjęciu wystawa prezentująca fragmenty książki
Na zdjęciu wystawa prezentująca fragmenty książki Na zdjęciu wystawa prezentująca fragmenty książki

powrót