ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

Adam Wyżlic – „KK34”
3 lutego 2020 r.

W Galerii „Stary Ratusz” Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej odbył się wernisaż wystawy KK34, na której autor przedstawił kolejny projekt. Tym razem dotyczy olsztyńskiego dworca kolejowego. Są to fotografie różnych fragmentów tego obiektu, o którym ostatnio głośno w związku z planowaną przebudową. Goście z zainteresowaniem oglądali wybrane i utrwalone za pomocą fotografii autora obrazy podziemnych przejść, schodów i piktogramów pojawiających się w przestrzeni dworca.

Adam Wyżlic urodził się w 1972 roku. Malarz, grafik, fotograf, rysownik. Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych UWM (dyplom w 2017 roku w pracowni fotografii prof. Janusza Połoma pt: „BAD TRIP – ZŁAPODRÓŻ” oraz pracowni malarstwa dr Marzeny Huculak aneks do dyplomu „K13”. Dziś Adam Wyżlic ma na swoim koncie kilkanaście wystaw indywidualnych (m.in. w Ostródzie, Olsztynie, Dobrym Mieście, Szczytnie, Warszawie, Krakowie, Kudowa Zdrój) i pięćdziesiąt zbiorowych, podczas których prezentował rysunek, malarstwo, grafikę, plakat i fotografię. Twórczość artystyczną autor traktuje jako pasję. Za swój wielki skarb uważa publiczność, której sugestie są dla niego bardzo ważne, pozwalają na dynamiczny rozwój artystyczny. Jest członkiem grup artystycznych: 777 art. Grupa (od 2019), Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków (od 2018 r.), KPA „Sąsiedzi" działającego przy MOK Olsztyn (od 2014), Wa rmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Blur” (od 2015), Związku Plastyków Warmii i Mazur (2015).

Powitanie gości przez Autora zdjęć Adama Wyżlica oraz Iwonę Walendzik-Bolińską z promocji WBP Goście wernisażu udzielają wywiadu dla telewizji.
Goście oglądają zdjęcia. Goście oglądają zdjęcia.
Fotografia dworca PKP Fotografia dworca PKP

powrót