Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego


 

Programy

Od wielu lat morąska biblioteka stara się w jak najlepszy sposób zapewnić lokalnej społeczności kompleksowy i szybki dostęp do informacji oraz zbiorów bibliotecznych. Dzięki możliwościom pozyskiwania środków z różnych źródeł zewnętrznych, staramy się jak najczęściej uczestniczyć w różnego rodzaju zadaniach, projektach i programach. Dzięki temu możemy wzbogacać własne zbiory, poszerzać sposoby dostępu do informacji oraz zwiększać kwalifikacje pracowników. Poniżej prezentujemy tylko część przedsięwzięć, w których braliśmy udział w ostatnich kilku latach. Zapewniamy, że na tym nie koniec!

"Strefa Innowacji w bibliotece"

Zobacz więcej >>>
"Internet bez granic" - Bezpłatne szkolenie posługiwania się komputerem i korzystania z usług internetowych
Zobacz więcej >>>
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Priorytet 2 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych
Zobacz więcej >>>
Biblioteka bierze udział w programie Orange dla Bibliotek

Zobacz więcej >>>
Projekt "Remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu"

Zobacz więcej >>>
Projekt "Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera"

Zobacz więcej >>>
Projekt "Automatyzacja procesów bibliotecznych w MBP w Morągu"

Zobacz więcej >>>

Projekt "O finansach... w bibliotece"

Zobacz więcej >>>
Kampania "Cała Polska Czyta Dzieciom"

Zobacz więcej >>>
Projekt "Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu"

Zobacz więcej >>>
Projekt "Informacja dla obywateli - cybernawigatorzy w bibliotekach"

Zobacz więcej >>>
Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Zobacz więcej >>>
"Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu
i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim"


Zobacz więcej >>>
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej

Zobacz więcej >>>
Projekt "Podaj dalej"

Zobacz więcej >>>
Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców

Zobacz więcej >>>
Projekt "Ale sztuka!" polega na zorganizowaniu w bibliotece czterech wydarzeń artystycznych.

Zobacz więcej >>>
Niesamowite opowieści o Morągu

Zobacz więcej >>>
Program Rozwoju Bibliotek

Zobacz więcej >>>
Dyskusyjny Klub Książki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu

Zobacz więcej >>>
"Promocja Czytelnictwa"

Zobacz więcej >>>
"Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą"

"Biblioteka bez barier - modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu"

Zobacz więcej >>>


"Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim"

Zobacz więcej >>>
Projekt IKONKA

Zobacz więcej >>>
Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2008 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

Zobacz więcej >>>"Z Danii do Polski - transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych"

Zobacz więcej >>>


Faks
Ksero
Drukowanie
 więcej >>
    Copyright © 1999-2016 Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu
             statystyka       
Usługa zapisuje pliki cookies